Kosten

Informatie over de behandeling bij volwassenen Centrum voor Psychotherapie en Psychotrauma

Ad de Jongh
Klik hier voor informatie over de kosten van een behandeling van Mike de Wit

Indien je behandeling onder verzekerde zorg valt en je in aanmerking wilt komen voor vergoeding van de behandeling, dan heb je altijd een verwijzing van de huisarts nodig. Deze moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Verwijzing naar Basis Generalistische GGZ;
 • AGB-code van de huisarts en de praktijk;
 • Datum verwijzing (moet voorafgaan aan de behandeling);
 • Een (vermoeden van een) DSM-IV-TR diagnose;
 • Naam, bsn en adresgegevens van jezelf.

De behandelaar (GZ-psycholoog/psychotherapeut) stelt de definitieve diagnose, bepaalt vervolgens welk type behandeling geïndiceerd is, en of deze valt onder de verzekeringsvoorwaarden. Indien het valt onder verzekerde zorg wordt op basis van de klachten gekozen voor een door de overheid vastgesteld therapieproduct: Kort, Middel, Intensief of Chronisch, ieder met de bijbehorende behandelduur.

Eigen risico

Vergoeding van behandeling door een Gz-psycholoog valt onder het verplichte eigen risico. Dat is het bedrag dat je eerst zelf moet betalen voordat de zorg die in het basispakket zit wordt vergoed. In 2017 is het minimale eigen risico €385 per persoon per jaar.

Vergoeding verzekering

Wij hebben geen contract afgesloten met ziektekostenverzekeraars. Dit betekent dat je aan het einde van de behandeling een rekening krijgt die je eerst zelf moet betalen en erna eventueel in kan dienen bij je zorgverzekeraar. Afhankelijk van je verzekering, kan dat leiden tot lagere restitutietarieven. Vraag bij je eigen verzekering na hoeveel dat is. Zo zorg je er in ieder geval voor dat je niet wordt geconfronteerd met een onverwacht hoge rekening.

Tarieven behandeling

Een enkel consult duurt 45 minuten (directe tijd) en telt 15 minuten indirecte tijd en kost €98,00. Ook overige activiteiten (zoals telefonisch contact, contact via de mail, administratie) kunnen worden gedeclareerd. Een no show (afzeggingen binnen 24 uur of niet verschijnen op de gemaakte afspraak) bedraagt €48,00 en kan niet worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar.

Overig zorgproduct (OZP)

Overig zorgproduct (OZP): dit betreft zorg die niet valt onder verzekerde zorg en dus niet vergoed wordt. Hiervoor worden dezelfde tarieven gehanteerd. Een enkel consult duurt 45 minuten (directe tijd) en telt 15 minuten indirecte tijd en kost €98,00. Ook overige activiteiten (zoals telefonisch contact, contact via de mail, administratie) kunnen worden gedeclareerd.

Het betreft probleemgebieden zoals:

 • Fobieën
 • Aanpassingsstoornissen
 • Levensfaseproblemen
 • Pedagogische hulp en hulp bij de opvoeding
 • Hulp bij relatieproblemen
 • Psychosociale hulp (bepaalde sociaal-maatschappelijke interventies)

Wachttijden

Wat betreft de tijd tussen aanmelding en het eerste gesprek streven we er naar deze wachttijd zo kort mogelijk te laten zijn. Houd rekening met een wachttijd van ongeveer een maand.

 

Scroll naar boven