Wetenschappelijke publicaties Nederlands

• Ter Horst, G. & De Jongh, A. (1986). Psychosomatiek en parodontale aandoeningen. Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde, 93, 422-426.

• De Jongh, A. (1988). Het Primair Representatie Systeem: Een betrouwbare cliëntvariabele?. Bulletin NvvH, 3, 50-60.

• De Jongh, A. (1990). Hypnose als gereedschap. De Tandartspraktijk, 11, 10, 23-27.

• De Jongh, A. (1991). Angst voor de mondhygiënische behandeling sterk onderschat. Nederlands Tandartsenblad, 15, 624-25.

• De Jongh, A. (1991). Aandacht voor afleiding. De Tandartspraktijk, 12, 10, 31-35.

• De Jongh, A., Stouthard, M., Fokkema, S. & Knevel, R. (1991). Angst voor de mondhygiënische behandeling: Een onderschat probleem. NVM Tijdschrift, 15, 79-83.

• De Jongh, A., Stouthard, M. & Hoogstraten, J. (1991). Sekseverschillen in angst voor de tandheelkundige behandeling. Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde, 98, 156-157.

• Stouthard, M., De Jongh, A. & Hoogstraten, J. (1991). Angst voor de tandheelkundige behandeling: Het gebruik van foto’s. Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde, 8, 152-155.

• De Jongh, A. (1992). Ontspant u zich toch…: Het gebruik van ontspanningstechnieken in de tandartspraktijk. De Tandartspraktijk, 13, 9, 22-25.

• De Jongh, A. & Ter Horst, G. (1992). Vol verwachting klopt ons hart: Negatieve verwachtingen ten aanzien van de tandheelkundige behandeling. Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde, 99, 335-337.

• De Jongh, A. & Ter Horst, G. (1992). Angst voor de tandheelkundige behandeling en cognitieve processen. Gedrag en Gezondheid, 20, 73-81.

• De Jongh, A. & Ten Broeke, E. (1993). Een nieuwe behandelingsmethode voor angst en trauma’s: Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Tijdschrift voor Directieve Therapie en Hypnose, 13, 161-170.

• Ten Broeke, E. & De Jongh, A. (1993). Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR): Praktische toepassing en theoretische overwegingen. Gedragstherapie, 26, 233-254.

• De Jongh, A. (1994). Kinderen jong naar de tandarts vermindert kans op angst. Nederlands Tandartsenblad, 49, 198-199.

• De Jongh, A. (1994). Angststoornissen in de tandartspraktijk. Deel I: Het herkennen van angstpatronen. Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde, 101, 137-140.

• De Jongh, A. (1994). Angststoornissen in de tandartspraktijk. Deel II: De behandeling van patiënten met angst. Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde, 101, 238-239.

• De Jongh, A. & Ten Broeke, E. (1994). Opmerkelijke veranderingen na één zitting met Eye Movement Desensitization and Reprocessing: Een geval van angst voor misselijkheid en braken. Tijdschrift voor Directieve Therapie en Hypnose, 14, 89-101.

• Eijkman, M. A. J. & De Jongh, A. (1994). Amalgaam: Amalgaam verwijderd en patiënt genezen? Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde, 101, 50-53.

• Merckelbach, H., Hogervorst, E., Kampman, M. & De Jongh, A. (1994). Eye Movement Desensitization’ heeft geen effect op emotionele reactiviteit van ‘normale’ proefpersonen. Gedragstherapie, 27, 33-49.

• De Jongh, A. & Hollander, J. J. (1995). Neuro-Linguïstisch Programmeren: Een overzicht. Hypnotherapie, 15, 19-29.

• Ten Broeke, E., Biert, A. & De Jongh, A. (1995). Gegeneraliseerde angststoornis: Diagnostiek, theorie, onderzoek en behandeling. Gedragstherapie, 28, 257-277.

• Ten Broeke, E. & De Jongh, A. (1995). Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR): ‘Gewoon’ imaginaire exposure? De Psycholoog, 30, 459-464.

• Van der Zijpp, A. T., Ter Horst, G., De Jongh, A. & Makkes, P. C. (1995). Angst voor de tandheelkundige behandeling: Evaluatie van behandeling van patiënten met angst. Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde, 103, 213-215.

• De Jongh, A. (1996). Omgaan met angst: praktische tips en aanwijzingen. Nederlands Tijdschrift voor Mondhygiëne, april, 38-41.

• De Jongh, A. & Ten Broeke, E. (1996). Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR): een procedure voor de behandeling van aan trauma gerelateerde angst. Tijdschrift voor Psychotherapie, 22, 93-114.

• Muris, P., De Jongh, A. (1996). Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Een nieuwe behandelingstechniek voor trauma-gerelateerde angstklachten: Over de behandeling van kinderen. Kind en Adolescent, 17, 190-199.

• De Jongh, A. (1997). Het hyperventilatiesyndroom bestaat niet meer. Nederlands Tandartsenblad, 52, 143.

• De Jongh, A. (1997). Hypochondrie: wanneer een patiënt ernstige aandoeningen vreest. De Tandartspraktijk, 18, maart, 29-30.

• De Jongh, A. (1997). Oppassen voor valkuilen: de problematiek van de somatiserende patiënt. Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde, 104, 149-151.

• De Jongh, A. (1997). Psychische problemen in de praktijk: een dwangstoornis. Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde, 104, 385-387.

• Bieringa, M. & De Jongh, A. (1997). De behandeling van depressieve patiënten. Tandartspraktijk, september, 9-11.

• Ten Broeke, A. & De Jongh, A. (1997). EMDR bij de behandeling van type II psychotrauma: een casus. Tijdschrift voor Psychiatrie, 39, 249-255.

• Ten Broeke, E., De Jongh, A., Wiersma, K. & Gimbrère, F. (1997). Psychotherapie bij Posttraumatische stress stoornis (PTSS): De stand van zaken. Tijdschrift voor Psychotherapie, 23, 305-328.

• Ten Broeke, A., Wiersma, K. & De Jongh, A. (1997). Cognitieve gedragstherapie en farmacotherapie bij de behandeling van depressie. De Psycholoog, 32, 253-256.

• De Jongh, A. (1998). Behandelingsaspecten van angstige patiënten. Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde, 105, 293.

• De Jongh, A. & Ten Broeke, E. (1998). De behandeling van stikfobie: een op de verwerking van de traumatische ervaring gerichte benadering. Tijdschrift voor Psychiatrie, 40, 623-634.

• Ten Broeke, E., Korrelboom, K. & De Jongh, A. (1998). Over de noodzaak van herhaalde en langdurige blootstelling aan traumatische herinneringen bij de behandeling van posttraumatische stress stoornis (PTSS). Gedragstherapie, 31, 273-290.

• De Jongh, A. (2000) Stikangst: Symptomatologie, diagnostiek en behandeling. Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde, 107, 8-11.

• Waas, van M. A. J., De Jongh, A., Pronk-de Hoog, C. (2000). Een ‘lastige’ prothesepatiënt. Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde, 107, 107-110.

• Aartman, I. H. A., De Jongh, A. & Makkes, P. C. (2001). Extreem angstige patiënten: heeft behandeling het gewenste effect? Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde, 108, 462-465.

• De Jongh, A. (2001). Het beoordelen van het psychisch functioneren van patiënten in de tandartspraktijk. Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde, 108, 439-441.

• De Jongh, A. (2001). Patiënten met psychische problemen. Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde, 108, 442-445.

• De Jongh, A. (2001). Schreeuwen om aandacht: patiënten die doen alsof ze iets schelen. Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde, 108, 450-453.

• De Jongh, A. & Ten Broeke, E. (2001). Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR): Effectieve behandeling van psychisch trauma. Fysioscooop, 27 (4), 27-30.

• De Jongh, A. & Ten Broeke, E. (2001). EMDR bij de behandeling van PTSS na verkrachting. Directieve Therapie, 21, 229-245.

• De Jongh, A. & Ten Broeke, E. (2001). Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR): Kortdurende behandeling van psychotrauma. GGzet Wetenschappelijk, 5 (3), 15-21.

• De Jongh, A. van Waas, M.A.J. (2001). Voorwoord. Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde, 108, 438.

• Lock, D.J., De Jongh, A. & de Groot, T. M. (2001). Een tandheelkundige klacht zit altijd tussen de oren. Somatisatie in de tandartspraktijk. Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde, 108, 446-449.

• De Jongh, A. & Ten Broeke, E. (2002). Verwerking van schokkende gebeurtenissen met Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR). Psychopraxis, 4 (1), 21-27.

• De Jongh, A. & Ten Broeke, E. (2002). Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR): geprotocolleerde behandelmethode voor traumatische belevingen. Tijdschrift van de Kinder en Jeugdpsychotherapie, 29,(3), 46-60.

• Ten Broeke, E., Schurink, G., De Jongh, A. & Korrelboom, K. (2003). Gedragsexperimenten in cognitieve gedragstherapie: een stapsgewijze benadering. Gedragstherapie, 36, 5-18.

• De Jongh, A., Makkes, PC & Broers, D.L.M. (2004). Behandeling van angstige volwassenen in de algemene praktijk: Richtlijnen voor behandeling van milde angst. Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde, 111, 44-47.

• De Jongh, A. (2004). Lijdt en mijdt. Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde, 111, 152.

• De Jongh, A. & Arts, B. (2004). Eye Movement Desensitization and Reprocessing bij PTSS. Patient Care. Neuropsychiatrie en Gedragsneurologie, 3, 61-65.

• De Jongh, A. & Arts, B. (2004). Eye Movement Desensitization and Reprocessing bij PTSS. Patient Care, 31, 705-709.

De Jongh, A. (2004). Angstzweet in de tandartsstoel. Silhouet, 3, 4-8.

• De Jongh, A. (2004). Angst voor de tandarts: ‘In de hel wierd niemand zo geplaagd!’. De Psycholoog, 39, 538-543.

• De Jongh, A. & Arts, B. (2005). Eye Movement Desensitization and Reprocessing bij PTSS. Patient Care [Belgische editie], 28, 19-21.

• De Jongh, A., Makkes, PC & Broers, D.L.M. (2005). Behandelstrategieën voor patiënten met pathologische angst. Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde, 112, 95-98.

• De Jongh, A. (2005). Buitenproportionele angst voor tandheelkundige ingrepen: achtergrond, begeleiding en behandeling. Kind en Adolescent Praktijk, 4, 56-62.

• De Jongh, A. (2006). Wat is mooi? Psychologische aspecten van de beoordeling van het lichaam, gelaat en gebitselementen. ACTA Quality Practice, 1 (5), 9-15.

• De Jongh, A., Vo, G., Lie, S.L.S.D.F., Oosterink, F.M.D., van Rood, Y.R. (2006). Hoe populair zijn cosmetische ingrepen? Resultaten van een landelijk onderzoek. Nederlands Tijdschrift voor de Tandheelkunde, 113, 356-360.

• De Jongh, A. (2006). Afwijkend gedrag. ACTA Quality Practice, 2 (2), 82-89.

• De Roos, C, De Jongh, A. (2006). Stikken of slikken. Tijdschrift van de Kinder- en Jeugdpsychotherapie, 33 (3), 83-102.

• De Jongh, A. & Ten Broeke, E. (2007). Behandeling met EMDR: informatie voor cliënten. Psychopraxis, 9 (1), 36-38.

• Broers, D.L.M., Makkes, P.C. & De Jongh, A. (2007). Opleiding tot tandarts-gehandicaptenzorg. Nederlands Tijdschrift voor de Tandheelkunde, 114, 126-128.

• Van Houtem, C.M.H.H., De Jongh, A., Broers, D.L.M., Van der Schoof, M. & Resida, G.H.B. (2007). Problemen in de mondzorg voor kinderen met een ernstige verstandelijke beperking. Nederlands Tijdschrift voor de Tandheelkunde, 114, 129-133.

• Pieterse, C.M., De Jongh, A., Oosterink, F.M.D. (2007) Waar zijn angstige patiënten het meest bang voor? Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde, 114, 292-295.

• De Jongh, A., Makkes, PC & Broers, D.L.M. (2007) De differentiatieopleiding ‘tandarts-angstbegeleiding’. Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde, 114, 296-299.

• Jongh, A. Abkhezr, S. & Broers, D. (2008). Een patiënt met angst gebaseerd op een wel zeer bijzondere traumatische ervaring: seksueel misbruik door de eigen tandarts. ACTA Quality Practice, 3 (4), 21-25.

• Gresnigt-Bekker, C.O.V.M, De Jongh, A., Vo, G., Lie, F., Oosterink-Wubbe, F.M.D., van Rood, Y.R. (2008). Tevredenheid over lichaam en gebit: resultaten van een landelijk onderzoek. Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde, 115, 369-373.

• De Jongh, A. (2009). Afwijkend gedrag. Quality Practice Mondhygiëne, 1 (3), 28-34.

• De Jongh, A. (2009). Wat is mooi? Quality Practice Mondhygiëne, 1 (3), 41-47.

• De Jongh, A., Kieffer J.M. & Nelen T.K. (2009). Reguliere mondzorg aan mensen met een verstandelijke beperking. Ned Tijdschr Tandheelkd. Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde, 116, 131-135.

• De Jongh, A. (2009). Kunnen zeer angstige patiënten beter onder sedatie behandeld worden? Mondhygiënisten Vademecum, 7, 7, 1-3.

• De Jongh, A., Broers, D.L.M. (2009). De risico’s op het mislukken van een angstbehandeling. Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde, 116, 324-329.

• De Jongh, A., Abkhezr S. & Broers, DLM. (2009). Een dissociërende patiënt. Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde, 116, 427-331.

• Jongh, A. (2010). Hoe om te gaan met patiënten met kenmerken van Body Dysmorphic Disorder (BDD) die zich cosmetisch willen laten behandelen?. ACTA Quality Practice, 5 (4), 22-27

• Gorisse, E., De Jongh, A. & Hassan B. (2010). Behandeling van ideopathische aangezichtspijn na plaatsing implantaat. Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde, 117, 75-78.

• Jongh, A. Abkhezr, S. & Broers, D. (2010). Een patiënt met angst gebaseerd op een wel zeer bijzondere traumatische ervaring: seksueel misbruik door de eigen tandarts. Quality Practice Mondhygiëne, 3 (4), 22-26.

• Steltenpool, C.A.M., de Jongh, A & Broers, D.L.M. (2010). Een patiënt met familiaire hypofosfatemische rachitis. Quality Practice Mondhygiëne, 3 (4), 8-12.

• van Velthoven, H.J.F.P.M., de Jongh, A & Kraaijenhagen, A.E. (2010). Dentofaciale afwijkingen bij het syndroom van Klinefelter. Quality Practice Mondhygiëne, 3 (4), 13-17.

• Broers, D.L.M, Brands, W.G., de Jongh,  A. & Willems, D.L. (2010). Patiënten met ongewone extractiewensen 1. Professionele standaard versus autonomie van patiënten. Ned Tijdschr Tandheelkd, 117, 485-488.

• Broers, D.L.M, Brands, W.G., de Jongh,  A. & Willems, D.L. (2010). Patiënten met ongewone extractiewensen 2. Wilsonbekwaamheid en psychopathologische oorzaken. Ned Tijdschr Tandheelkd, 117, 547-552.

• De Jongh,  A., Cheung, S., Khoe, I.H.I. & El Asmi (2011). Cosmetische behandeling van het gebit. Effect op geluksbeleving en levenskwaliteit. Ned Tijdschr Tandheelkd, 118, 152-155.

• Tjon, C.S. & de Jongh, A. (2012). Casus: Een patiënten met een stikfobie. Quality Practice, 7 (4), 12-16.

• Steltenpool, C.A.M., de Jongh,  A & Broers, D.L.M. (2012). Een patiënt met familiaire hypofosfatemische rachitis. Quality Practice, 7 (4), 21-25.

• van Velthoven, H.J.F.P.M., de Jongh,  A & Kraaijenhagen, A.E. (2012). Dentofaciale afwijkingen bij het syndroom van Klinefelter. Quality Practice, 7 (4), 26-30.

• Nijdam, M.J., Gersons, B.P.R., Reitsma J.B., De Jongh, A. & Olff, M. (2012). Psychotherapie voor posttraumatische stress-stoornis: directe vergelijking van twee behandelingen. Tijdschrift voor Psychiatrie, 54, 397-398.

• Broers, D. & De Jongh, A. (2012). Onbegrepen pijn bij een patiënte met schizofrenie en een borderline persoonlijkheidsstoornis. Quality Practice, 8 (1), 40-44.

• de Groot, J. & De Jongh, A. (2012). EMDR behandeling van PTSS na seksueel misbruik bij een vaginistische vrouw: een casus. Tijdschrift voor Seksuologie, 36, 3, 197-199.

• De Jongh A. de Baat, C. & Horstman, M. (2012). Psychosociale aspecten van Halitose. Ned Tijdschr Tandheelkd, 119, 436-440.

• De Jongh A. & Roeters, F.J.M. (2012). Een mooi gebit, een waardevol bezit. Quality Practice, 8 (2), 8-13.

• De Groot, J., De Jongh, A. & Leusink, P. (2013). Geen zin meer in seks? Denk aan psychisch trauma! Huisarts en Wetenschap, 56 (3), 134-137.

• De Jongh A. & De Roos, C. (2013). EMDR: als herinneringen in de weg zitten. Modern Medicine, 3, 85-88.

• De Jongh A., de Baat, C, Horstman, M & van Wijk, A. (2013). De relatie tussen mondgeurperceptie en sociaal functioneren. Ned Tijdschr Tandheelkd, 120, 194-198.

• De Jongh A., de Baat, C, Horstman, M & van Wijk, A. (2013). De relatie tussen mondgeurperceptie en sociaal functioneren. Ned Tijdschr Tandheelkd, 120, 194-198.

• Ketting, M., van Houtem, M.H.H., Brands, W.G., De Jongh, A. (2013). Behandeling van een patiënt met psychogene pseudo-epileptische aanvallen. Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde, 121, 321-325.

• De Jongh, A. Abkhezr, S. & Broers, D. (2014). Een patiënt met angst gebaseerd op een wel zeer bijzondere traumatische ervaring: seksueel misbruik door de eigen tandarts. Quality Practice Assistenten, 1 (2), 28-23.

• De Jongh, A. (2014). Wat is mooi? Quality Practice Assistenten, 1 (2), 8-15.

• Van Houtem, C.M.H.H. & De Jongh, A. (2014). Kokhalzen bij de tandheelkundige behandeling. Onbegrepen maakt onbehandelbaar? Quality Practice Tandheelkunde, 9 (5), 29-33.

• De Jongh, A. (2014). EMDR: Een psychotherapeutische behandeling met diverse toepassingen binnen de tandheelkunde. Quality Practice Assistenten, 1 (3), 41-45.

• Verstraaten, SM., de Jongh,  A & Broers, D.L.M. (2014). Een patiënt met een stikfobie. Quality Practice Mondhygiëne, 6 (4), 15-20.

• Croes, C.F., van Grunsven R., Staring, A.B.P., van den Berg, D.P.G., De Jongh, A., van der Gaag, M. (2014). Imagery bij psychose: EMDR als een nieuwe interventie bij het behandelen van stemmen en wanen. Tijdschrift voor Psychiatrie, 56, 568-576.

• De Jongh, A. (2014). Hoe om te gaan met patiënten met kenmerken van Body Dysmorphic Disorder (BDD) die zich cosmetisch willen laten behandelen?. QP Mondhygiene, 7, 23-28.

• Broers D.L.M., Plat J., De Jongh, A. Zuidgeest, T.G.M., Blom, H.C.C.M., Kraaijenhagen, A.E., Pieterse, C.M., Bildt, M.M. (2015). Toediening van intraveneuze sedatie met midazolam door tandarts is onveilig. Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde, 122, 139-140.

• Bicanic, I.A.E., De Jongh A. & Ten Broeke, E. (2015). Stabilisatie in traumabehandeling bij complexe PTSS: noodzaak of mythe? Tijdschrift voor Psychiatrie, 57, 332-339.

• Van Houtem, C.M.H.H. & De Jongh, A. (2015). Kokhalzen bij de tandheelkundige behandeling. Onbegrepen maakt onbehandelbaar? Quality Practice Assistenten, 2 (3), 29-33.

• De Jongh A., Bicanic, I.A.E., Van Minnen, A. Ten Broeke, E. & Van der Gaag, M. (2015). Reactie op: ‘Complexe PTSS na vroegkinderlijk trauma: emotieregulatietraining als aanvulling op de PTSS-richtlijn’. Tijdschrift voor Psychiatrie, 57 (5), 332-339.

• Bicanic, I.A.E. & De Jongh A. (2015). Kritische beschouwing van de ISTSS behandelrichtlijn voor Complexe PTSS bij volwassenen. Cogiscoop, 2, 43-44.

• De Jongh, A., Bicanic & De Roos (2015). ‘Vluchtelingen zijn beter te helpen met PTSS-behandelingen’. https://www.ntvg.nl/artikelen/vluchtelingen-de-praktijk/reacties Reactie op Lamkaddem, M., van den Muijsenbergh, M. Laban, K. Vluchtelingen in de praktijk. Persoonsgerichte zorg en veerkracht-gericht werken. Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A9447. https://www.ntvg.nl/artikelen/vluchtelingen-de-praktijk

• De Jongh, A., Bicanic & De Roos (2015). ‘Vluchtelingen in de praktijk (vervolg)’. https://www.ntvg.nl/artikelen/vluchtelingen-de-praktijk/reacties#comment-7009  Reactie op Laban, C.J. Veerkrachtgerichte behandeling vluchtelingen. Ned Tijdschr Geneeskd. https://www.ntvg.nl/artikelen/vluchtelingen-de-praktijk/reacties#comment-7005.

•Said Afellad, F., De Jongh, A., Pieterse, C. M. (2015). Een patiënt met Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK). Quality Practice Assistenten, 11 (3), 45-49.

•Ten Broeke, E., Beer, R., De Jongh, A., Lindauer, R. (2015). Vraagtekens bij de behandeling van psychogene niet-epileptische aanvallen. Gedragstherapie, 48, 1, 70-76.

• Bicanic, I.A.E, De Jongh, A. (2016). Het psychologisch, neurobiologisch en seksueel functioneren van adolescente slachtoffers van een eerste verkrachting. Tijdschrift voor Seksuologie, 40 (1), 28-33.

• Mevissen, L., Didden, R. de Jongh, A. (2016). EMDR voor trauma- en stressorgerelateerde klachten bij patiënten met een verstandelijke beperking: Overzicht en casusbespreking. Tijdschrift voor Directieve Therapie, 36, 5-26.

•El Haddouchi, F., De Jongh, A., Broers, D.L.M. (2016). Het Rubinstein-taybisyndroom. Quality Practice Tandheelkunde, 11 (4), 35-38.

•Bicanic, I.A.E, De Jongh, A., Lagro-Janssen, T., Leusink, P. (2016). Centrum Seksueel Geweld voor acute slachtoffers. Huisarts en Wetenschap, 59 (6), 265-267.

•Mevissen, L., Didden, R., De Jongh, A. (2016). EMDR therapie voor posttraumatische stressstoornis bij kinderen en adolescenten met een licht verstandelijke beperking: Een multiple baseline studie. Directieve Therapie, 69, 169-183.

•Mevissen, L., Didden, R., De Jongh, A. (2017). Diagnostiek en behandeling van post-traumatische-stressstoornis (PTSS) bij mensen met een verstandelijke beperking. Validering van een klinisch interview en onderzoek naar de toepasbaarheid en effectiviteit van Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)-therapie. NTZ, 2, 90-107.

•Ten Broeke, E. & De Jongh, A. (2017). Laten we ons niet onnodig laten afleiden. Impact Magazine, 2, 35-36.

•Veldt, E.A., Vermaire, J.H., van Houtem, C.M.H.H., De Jongh, A. (2018). Onderzoek naar mogelijke succesvariabelen bij de behandeling van kokhalspatiënten. Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde, 125 (2), 101-107

• De Vries, A. & De Jongh, A. (2020). De behandeling van een patiënt met angst, schizofrenie en een verstandelijke beperking. QP Mondhygiëne, 15 (3), 37-41.

• De Vries, A. & De Jongh, A. (2020). De behandeling van een patiënt met angst, schizofrenie en een verstandelijke beperking. QP Tandheelkunde, 15 (4), 37-41.

• Mevissen, L., Ooms-Evers, M., Serra, M., De Jongh, A. & Didden, R. (2020). Intensieve traumagerichte behandeling voor gezinnen met LVB. Toepasbaarheid en potentiele effectiviteit. Gedragstherapie, 53 (4), 237-255.

• Afrian, Y., & De Jongh, A. (2020). Virtual Reality voor de behandeling van tandartsangst. Quality Practice Tandheelkunde, 1, 53-56.

• Pieterse, C.M. & De Jongh, A. (2022). Als aandacht, extra tijd en geduld niet genoeg zijn. Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde, 129 (11), 479.

• Van Houtem, C.M.H.H., Pieterse, C.M. & De Jongh, A. (2022). Diagnostiek en behandeling van angst voor de tandheelkundige behandeling [Diagnosis and treatment of dental anxiety]. Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde, 129 (11), 507-512.https://doi.org/10.5177/ntvt.2022.11.22038

• Van Minnen, A. & De Jongh, A. (2022). Exposure bij de angstbehandeling in de mondzorgpraktijk [Exposure in the treatment of anxiety in oral care practice]. Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde, 129 (11), 513-518. https://doi.org/10.5177/ntvt.2022.11.22050

Scroll naar boven