EMDR opleidingen

“The speed at which change occurs during EMDR contradicts the traditional notion of time as essential for psychological healing. Shapiro has integrated elements from many different schools of psychotherapy into her protocols, making EMDR applicable to a variety of clinical populations and accessible to clinicians from different orientations”
Bessel A. van der Kolk, MD-Director, HRI Trauma Center and past President, International Society for Traumatic Stress Studies

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een kortdurende, geprotocolleerde en cliënt-gerichte behandelmethode voor traumagerelateerde angstklachten. Dit zijn klachten die zijn ontstaan als direct gevolg van een concrete, akelige gebeurtenis en waarbij het denken aan deze gebeurtenis nog steeds een emotionele reactie oproept.

Er zijn inmiddels een reeks wetenschappelijke studies verricht naar de werkzaamheid van EMDR bij Posttraumatische Stress-stoornis (PTSS). Uit de resultaten blijkt dat cliënten goed op EMDR reageren. Volgens de meest recente richtlijnen van de International Society for Traumatic Stress Studies (ISTSS), de American Psychiatric Association (APA) en de Nederlandse Multidisciplinaire Richtlijn Angststoornissen is EMDR, met imaginaire exposure, de ’treatment of choice’ voor psychotrauma.

De ervaring leert dat als het gaat om een trauma na een eenmalige gebeurtenis mensen vaak al na enkele zittingen in staat zijn om hun normale dagelijkse bezigheden weer op te pakken. Dit beeld wordt bevestigd door een meta-analyse over alle studies naar de psychotherapeutische- en medicamenteuze behandeling van PTSS: “The results of the present study suggest that EMDR is effective for PTSD, and that it is more efficient than other treatments” (Van Etten & Taylor, 1998).

De opleiding om EMDR verantwoord te kunnen uitvoeren, bestaat uit twee niveaus namelijk een Basisopleiding en een Vervolgopleiding. Deze opleiding wordt gegeven door prof. dr. A. de Jongh en drs. E. ten Broeke. De training is bedoeld voor GZ-psychologen, psychiaters en psychotherapeuten met ervaring op het gebied van psychisch trauma bij volwassenen.

De EMDR-opleiding is geaccrediteerd door de Vereniging EMDR Nederland (VEN), EMDR Europe, en in het kader van de diverse registraties en nascholingsmodules van FGZP, VGCT, NVVP en NIP.

Voor meer informatie over deze en andere opleidingenen cursussen en online inschrijving klik hier

Scroll naar boven