Cursus ‘STAIR’

CURSUS ‘STAIR in de behandeling van PTSS bij cliënten met vroegkinderlijk trauma’

Docent: dr. Mariel Meewisse

Plaats: Deventer, locatie hoofdterrein van Dimence, Nico Bolkesteinlaan 1 7416 SB te Deventer, gebouw De Steerne.

Datum: 12 en 13 februari 2016

Achtergrond

Er is in Nederland op dit moment veel discussie over de zin en onzin van stabilisatie in de behandeling van PTSS. Stabilisatie is doorgaans niet noodzakelijk voor alle cliënten met PTSS; velen zullen na psycho-educatie over PTSS prima in staat zijn om met een traumagerichte verwerkingstherapie aan de gang te gaan zoals imaginaire exposure of EMDR. Overbodige sessies in behandeling werken demotiverend en maakt psychotherapie onnodig duur. Een kortdurende behandeling heeft dus altijd de voorkeur. Voor sommige mensen, wellicht diegene met beperkt ziektebesef of ziekte-inzicht, kan een uitgebreider voortraject mogelijk meerwaarde hebben.

De discussie rondom stabilisatie richt zich veelal op de behandeling die door Marylene Cloitre en collega’s is ontwikkeld. Deze behandeling omvat 8 sessies met psycho-educatie, emotieregulatie en interpersoonlijke vaardigheden: Skills Training in Affective and Interpersonal Regulation (STAIR).

STAIR is in de ISTSS richtlijnen opgenomen als effectieve behandeling voor Complexe PTSS en is specifiek bedoeld om in te zetten voorafgaand aan traumagerichte verwerking middels een vorm van imaginaire exposure. De behandeling is speciaal ontwikkeld voor volwassenen die in hun jeugd met mishandeling of misbruik te maken hebben gehad, die lijden aan een posttraumatische stress-stoornis (PTSS), en problemen ervaren in relaties met anderen en met het reguleren van emoties.

Klik hier voor meer info en de mogelijkheid om je in te schrijven

Scroll naar boven