Boekhoofdstukken (Book chapters)

• Eijkman, M. A. J. & De Jongh, A. (1994). Amalgaam kwijt en patiënt genezen? In ‘Amalgaam, de feiten’. (pp. 174-182). A. H. B. Schuurs en C. L. Davidson (Red.). Nijmegen: STI.

• De Jongh, A. (1996). Angst-tandarts. In: Mondig bij de tandarts. Consumentenbond, Den Haag, 60-62.

• De Jongh, A., Ten Broeke, E. & Van der Meer, K. (1997). Die Bedeutung der kognitiven Faktoren im Rahmen des ‘Eye Movement Desensitization and Reprocessing’ (EMDR): Ein Fallbeispiel einer Klientin mit Angst vor Erbrechen. In C.T. Eschenröder (Ed.), ‘EMDR: Eine neue Methode zur Verarbeitung traumatischer Erinnerungen’ (pp. 123-133). DGTV-Verlag: Tübingen.

• Meulen, van der, M. J. & De Jongh, A. (1997). Behandeling van patiënten met psychische problemen. Handboek Tandheelkundige Praktijk, 33, B8.13-1-13.

• De Jongh, A. & Ten Broeke, E. (1998). Eye Movement Desensitization and Reprocessing. In B.P.R. Gersons & I.V.E. Carlier (Eds), ‘Behandelingsstrategieën bij posttraumatische stressstoornisen’ (pp. 91-100). Bohn Stafleu Van Loghum: Houten/Diegem.

• Ten Broeke, E. & De Jongh, A. (1999, herzien in 2006). Eye Movement Desensitization and Reprocessing bij posttraumatische stress-stoornissen. In ‘Trauma: Diagnostiek en behandeling’ (pp. 321-338). P.G.H. Aarts en W.D. Visser (Red.). Bohn Stafleu Van Loghum: Houten/Diegem.

• De Jongh, A. & Ten Broeke, E. (2001). De behandeling van persoonlijkheidspathologie met behulp van EMDR (pp. 140-150). In Psychotherapie vanuit het deficitmodel. R.E. Abraham & J. Graste (Red.), Van Gorcum: Assen.

• De Jongh, A. (2001). Dental Cognitions Questionnaire. In: Practitioner’s guide to empirically-based measures of anxiety. M.M. Antony, S.M. Orsillo, & L. Roemer (Eds.). New York, NY: Kluwer Academic/Plenum, 395-396 & 140-142.

• De Jongh, A. & Ten Broeke, E. (2002). EMDR: Techniek, resultaten, problemen en valkuilen. In A. van Minnen & M.P.J.M. Verbraak (Eds), ‘Psychologische interventies bij posttraumatische stressstoornis’ (pp. 75-93). Cure & Care Publishers: Nijmegen.

• De Jongh, A. (2002). Psychische stoornissen. In H.H. Bruins, J.R.E. Haalboom & R. Koole (Eds), ‘Medisch tandheelkundig memo 2003 (pp. 112-122). De Tijdstroom: Leusden.

• De Jongh, A. & Ten Broeke, E. (2003). Behandeling van seksueel trauma met EMDR. In N. Nicolai (red.), ‘Handboek psychotherapie na seksueel misbruik’. De Tijdstroom: Utrecht. [ISBN 90 5898 035 9]

• De Jongh, A. & Ten Broeke, E. (2005). Eye Movement Desensitization and Reprocessing. In B.P.R. Gersons & M. Olff (Eds), ‘Behandelingsstrategieën bij posttraumatische stressstoornisen’, 2e geheel herziene uitgave (pp. 106-118). Bohn, Stafleu van Loghum: Houten.

• F.E. ten Broeke & A. de Jongh (2005). EMDR bij de behandeling van PTSS: onderzoek, procedure en theorie. In: Jaarboek voor Psychiatrie en Psychotherapie, editie 9, 2005-2006. Bohn, Stafleu, Van Loghum: Houten. [ISBN 90 313 4525 3]

• De Jongh, A. & Meijerink-Anderson, M. (2005). Dental phobia: An overview of cognitive behavioural theory, models and treatment. In: Psychology of fear (pp. 154-180). Novascience Publications [ISBN 1 59454 334 8]

• De Jongh, A. & Ten Broeke, E. (2006). Die anwendung von EMDR bei der behandlung Spezifischer Phobien. In: Friedhelm Lamprecht (Hrsg.), ‘Praxisbuch EMDR: modifizierungen für spezielle anwendungsgebiete (pp. 68-96). Klett-Cotta: Stuttgart [ISBN 3 608 89001 7]

• De Jongh, A., Latenstein, E. (2006). EMDR: kortdurende behandelmethode voor de gevolgen van beschadigende ervaringen. In: E. Lamers, F. Bosch. L. Hinderink, C. Verschuren (Red), ‘Psychologie in de eerste lijn’ (pp. 223-227). Harcourt Publishers [ISBN 90 265 1774 2].

• De Jongh, A. (2006). Het beoordelen van de psychische gesteldheid van een patiënt. In: Praktijkboek tandheelkunde, hoofdstuk T5 (pp. 1-20). Afl. 9, december. Bohn, Stafleu, Van Loghum: Houten.

• De Jongh, A. (2007). Van tandentrekker tot angsttandarts. Angst voor de tandarts door de eeuwen heen. In: Menno Polak, Jan Sevink en Sijbolt Noorda (red.), ‘Over de volle breedte. Amsterdams universitair onderzoek na 1970’ (pp. 143-162). University Press: Amsterdam [ISBN 9789053562239].

• De Jongh, A. (2008). Wat is mooi? Psychologische aspecten van de beoordeling van lichaam, gelaat en gebitselementen (pp. 2-13). In Jaarboek Esthetische tandheelkunde. A. Dozic & H. Scholtanus (Red.), Prelum Uitgevers: Houten [ISBN 9789085620457].

• De Jongh, A. & Ten Broeke, E. (2008). Eye Movement Desensitization and Reprocessing. In N. Nicolai (red.), ‘Handboek psychotherapie na seksueel misbruik’. De Tijdstroom: Utrecht. [ISBN 978 90 5898 128 8]

• De Jongh, A., Abkhezr S. & Broers, DLM. (2009). Een dissociërende patiënt. Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde, 116, 427-331.

• De Jongh, A, Korrelboom, K. & Ten Broeke, E. (2009). Specifieke fobieën. In Praktijkboek Geïntegreerde Cognitieve Gedragstherapie. Protocollaire behandelingen op maat (pp. 221-250). E. Ten Broeke, K. Korrelboom & M. Verbraak (Red.). Coutinho: Bussum. [ISBN 978 90 469 01335].

• De Jongh, A. (2009). EMDR and Specific Fears: The Phobia Protocol Single event trauma (pp. 575-610). In: Eye Movement Desensitization and Reprocessing: EMDR Scripted Protocols. Special Populations. Marilyn Luber (Ed). Springer Publishers. [ISBN 978 082612239-1].

• De Jongh, A. (2009). Angst voor misselijkheid en braken (pp. 147-155). In: Casusboek EMDR. 25 voorbeelden uit de praktijk. H. Hornsveld & S. Berendsen (Red.), Bohn, Stafleu & van Lochum: Houten. [ISBN 9 789031 373574].

• Ten Broeke, E. & De Jongh, A. (2009). Eye Movement Desensitization and Reprocessing bij angststoornissen (pp. 637-646). In: Handboek voor de klinisch psycholoog. Boom: Houten. [ISBN 978 90 5898 1561].

• De Jongh, A, & Ten Broeke, E. (2010). Eye Movement Desensitization and Reprocessing. In: Nieuwe vogels in de geneeskunde (pp. 24-31). Bohn, Stafleu, Van Loghum: Houten. [ISBN 978 90313 8206 4].

• Broers, D.L.M, & De Jongh,  A. (2010). Een patiënt met een borderline persoonlijkheidsstoornis. In: Als mondzorg een puzzel is: Casuïstiek angstbegeleiding en gehandicaptenzorg in de tandheelkunde (J.H. Vermaire, M.M. Bild, M. Hoff, C.M.H.H. van Houtem & M.J. Jonker, red.) pp. 11-16. Prelum Uitgevers: Houten [ISBN 978 90 8562 096 9].

• de Boer, M., Broers, D.L.M., & De Jongh,  A (2010). Een patiënt met psychologische comorbiditeit: Angst voor injecties, een paniekstoornis en somatoforme en hypochondere trekken. In: Als mondzorg een puzzel is: Casuïstiek angstbegeleiding en gehandicaptenzorg in de tandheelkunde (J.H. Vermaire, M.M. Bild, M. Hoff, C.M.H.H. van Houtem & M.J. Jonker, red.) pp. 39-45. Prelum Uitgevers: Houten [ISBN 978 90 8562 096 9].

• Broers, D.L.M, De Jongh,  A. & Brands, W. (2010). Angst voor de tandheelkundige behandeling als motief voor verzoek om totale extractie. In: Als mondzorg een puzzel is: Casuïstiek angstbegeleiding en gehandicaptenzorg in de tandheelkunde (J.H. Vermaire, M.M. Bild, M. Hoff, C.M.H.H. van Houtem & M.J. Jonker, red.) pp. 71-76. Prelum Uitgevers: Houten [ISBN 978 90 8562 096 9].

• De Jongh, A, & Ten Broeke, E. (2011). Eye Movement Desensitization and Reprocessing. In: Handboek voor gz-psychologen (M. Verbraak, S. Visser, P. Muris & K. Hoogduin, red.) Pag 189-198. Boom: Amsterdam [ISBN 978 90 8506 446 6].

• Broers, D.L.M, De Jongh, A. (2011). Psychopathologie bij mensen met een verstandelijke beperking. In: Mondzorg bij mensen met een beperking (D. Broers) pp. 83-102. Prelum Uitgevers: Houten [ISBN 978 90 8562 098 3].

• Broers, D.L.M, De Jongh, A. (2011). Behandelstrategie In: Mondzorg bij mensen met een beperking (D. Broers) pp. 171-198. Prelum Uitgevers: Houten [ISBN 978 90 8562 098 3].

• De Jongh, A, & Ten Broeke, E. (2012). Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR). In: Handboek Posttraumatische Stress Stoornisssen (Red. E. Vermetten, R. J. Kleber en O. van der Hart) pp. 533-542. De Tijdstroom. [ISBN 9789058981219].

• De Jongh A. (2012). De moeilijk behandelbare patiënt in de tandartspraktijk. In: Het Tandheelkundig Jaar 2013 (L.K.M. Aps et al., red) Pag. 71-84. Bohn Stafleu van Lochum: Houten [ISBN 978 90 313 90915].

• De Jongh, A. (2013). Cosmetic Dentistry: concerns with facial appearance and body dysmorphic disorder. In: Behavioral Dentistry, second edition (Ed. D.I. Mostofsky and F. Fortune). Wiley Blackwell., p. 109-119. [ISBN 978-1-1182-7206-0].

• Van der Vleugel, B., van der Berg, D., de Bont, P., Staring, T., De Jongh, A. (2015). EMDR Therapy for traumatized patients with psychosis. In M. Luber (Ed.), Eye Movement Desensitization and Reprocessing: EMDR Scripted Protocols and Summary sheets. Treating trauma-and stressor-related conditions. Pag. 97-148. New York: Springer Publishing Company. ISBN: 978-0-8261-3167-6. [ISBN: 978-0-8261-3164-5]

• De Jongh, A. EMDR Therapy for Specific Fears and Phobias: The Phobia Protocol. In M. Luber (Ed.), Eye Movement Desensitization and Reprocessing: EMDR Scripted Protocols and Summary sheets. Treating Anxiety, Obsessive-compulsive, and Mood-Related Conditions. Pag. 9-40. New York: Springer Publishing Company. [ISBN: 978-0-8261-3167-6].

• Horst, F.H.C. & De Jongh, A. EMDR Therapy protocol for Panic Disorders with or without agoraphobia. In M. Luber (Ed.), Eye Movement Desensitization and Reprocessing: EMDR Scripted Protocols and Summary sheets. Treating Anxiety, Obsessive-compulsive, and Mood-Related Conditions. Pag. 51-70. New York: Springer Publishing Company. [ISBN: 978-0-8261-3167-6].

• Logie, R., & De Jongh, A. (2015). The Flashforward procedure. In M. Luber (Ed.), Eye Movement Desensitization and Reprocessing: EMDR Scripted Protocols and Summary sheets. Treating Anxiety, Obsessive-compulsive, and Mood-Related Conditions. Pag. 81-90. New York: Springer Publishing Company. [ISBN: 978-0-8261-3167-6].

• Mevissen, L., Didden, R., and De Jongh, A. (2016). Assessment and treatment of PTSD in people with intellectual disabilities. In: Martin, C., Preedy, V., and Patel, V. (Eds.), Comprehensive Guide to Post-Traumatic Stress Disorder. Switzerland: Springer. DOI: 10.1007/978-3-319-08613-2_95-2

• Mevissen, L., Didden, R., De Jongh, A. (2016). Posttraumatische-stressstoornis (PTSS). In: Robert Didden, Pieter Troost, Xavier Moonen en Wouter Groen (Eds.). Handboek psychiatrie en lichte verstandelijke beperking. Haarlem: Tijdstroom. Pag. 169-183. ISBN: 978 90 5898 302 2.

• Mevissen, L., Didden, R., De Jongh, A. (2016). Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR). In: Robert Didden, Pieter Troost, Xavier Moonen en Wouter Groen (Eds.). Handboek psychiatrie en lichte verstandelijke beperking. Utrecht: De Tijdstroom. Pag. 411-426. ISBN: 978 90 5898 302 2.

• Mevissen, L., Didden, R., De Jongh, A. (2018). DITS-LVB Handleiding. Diagnostisch Interview Trauma en Stressoren – Licht Verstandelijke Beperking (DITS-MID Manual. Diagnostic Interview Trauma and Stressors – Mild Intellectual Disability). Accare Child Study Center. https://www.accare.nl/childstudycenter/opleidingen/bijscholing/dits-lvb/

• Lobregt-van Buuren. E., Mevissen. L., & De Jongh, A. Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) therapy in children and adults with autism. In: F. R. Volkmar (Ed.). Encyclopedia of Autism Spectrum Disorders. https://doi.org/10.1007/978-1-4614-6435-8_102388-1

• De Jongh, A., Ten Broeke, E., Farrell, D & Maxfield, L. (2020). Empirically Supported Psychological Treatments: EMDR. In: Handbook of Traumatic Stress Disorders. Second edition (J.G. Beck & D.M. Sloan eds.). Oxford Library of Psychology, Oxford University Press:Oxford. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780190088224.013.33

• De Jongh, A, Korrelboom, K. & Ten Broeke, E. (2020). GCGT en specifieke fobieën. In Praktijkboek Geïntegreerde Cognitieve Gedragstherapie. Protocollaire behandelingen op maat (pp. 255-290). E. Ten Broeke, K. Korrelboom, M. Verbraak & S. Meijer (Red.). Coutinho: Bussum. [ISBN 978 90 469 06569].

 

Scroll naar boven