Downloadpagina
Complexe PTSS

• Iva Bicanic, I., de Roos, C., Beer, R., Visser, M., van Dijke, A., & Mooren, T. (2013). Evidence based traumabehandeling te weinig toegepast. Tijdschrift kinder – en jeugd psychotherapie, 40 (2), 68-72.

• De Jongh, A. (2014). Behandeling van complex trauma. EMDR Magazine, 2 (4), 60-61

• De Jongh, A., & Ten Broeke, E. (2014). Response to ‘‘Treatment compliance and effectiveness in complex PTSD patients with co-morbid personality disorder undergoing stabilizing cognitive behavioral group treatment: a preliminary study’’. European Journal of Psychotraumatology 2014

• Bicanic, I.A.E., De Jongh A. & Ten Broeke, E. (2015). Stabilisatie in traumabehandeling bij complexe PTSS: noodzaak of mythe? Tijdschrift voor Psychiatrie, 57, 332-339.

• De Jongh A., Bicanic, I.A.E., Van Minnen, A. Ten Broeke, E. & Van der Gaag, M. (2015). Reactie op: ‘Complexe PTSS na vroegkinderlijk trauma: emotieregulatietraining als aanvulling op de PTSS-richtlijn’. Tijdschrift voor Psychiatrie, 57 (5), 332-339.

• Bicanic, I.A.E. & De Jongh A. (2015). Kritische beschouwing van de ISTSS behandelrichtlijn voor Complexe PTSS bij volwassenen. Cogiscoop, 2, 43-44.

• Matty Geurink en Hans-Jaap Oppenheim (2015). Eerst stabiliserenof direct traumaverwerking: een schijndiscussie!? EMDR-Magazine 8 (2015)

• Ten Broeke, E. (2015). In het belang van onze patiënten. Reactie op: Eerst stabiliseren of direct traumaverwerking: een schijndiscussie!? EMDR Magazine, 3 (9), 3-4.

• De Jongh, A. (2015). Als stabilisatie te ver doorschiet, Het verhaal van een patient. EMDR Magazine, 3 (9), 5-6.

• De Jongh, A. (2015). Zorgen over de scherp gevoerde stabilisatiediscussie. EMDR Magazine, 3 (9), 14-15. 

Oppenheim, H-J. (2015). PTSS-behandeling bij een vrouw met een dissociatieve stoornis. EMDR Magazine, 3 (9), 16-18

Bicanic, I., de Roos, C., Beer, R. & Struik, A. (2015). Traumaverwerking: waarom niet? Kind en Adolescent Praktijk, nummer 4 december pp 36-38.

 • Aldenkamp, E. & van den Brink, A. (2015). ‘Stabiliserend EMDR-en’ bij kwetsbare patiënten. EMDR Magazine, 3 (9), 10-13.

• van den Berg D.P.G., de Bont P.A.J.M., van der Vleugel B.M., De Roos C., De Jongh A., van Minnen, A. van der Gaag M. (2015). Prolonged Exposure versus Eye Movement Desensitization and Reprocessing versus Waiting List for Posttraumatic Stress Disorder in Patients With a Psychotic Disorder: A randomized Clinical Trial. JAMA Psychiatry, 72(3):259-267.

• Ineke (2016). Verhaal van een patiënt. ‘Als traumabehandeling te ver doorschiet (Vervolg). EMDR Magazine, 1 (10), 26-27.

• Van Riemsdijk (2016). Tien tips voor traumabehandelaars. EMDR Magazine, 1 (10), 30-33.

• De Jongh, A., Resick, P.A., Zoellner, L.A, van Minnen, A., Lee, C.W., Monson, C.M., Foa, E.B., Wheeler, K., Ten Broeke, E., Feeny, N., Rauch, S.A.M., Chard, K., Mueser, K.T., Sloan, D.M., van der Gaag, M., Rothbaum, B.O., Neuner, F., De Roos, C., Hehenkamp, L.M.J., Rosner, R, Bicanic, I.A.E. (2016). A critical analysis of the current treatment guidelines for complex PTSD in adults. Depression and Anxiety. DOI 10.1002/da.22469

• van Minnen, A., van der Vleugel B.M., van den Berg D.P.G., de Bont P.A.J.M., De Roos C., van der Gaag M., De Jongh A. (2016). Effectiveness of trauma-focused treatment for patients with psychosis with and without the dissociative subtype of post-traumatic stress disorder. British Journal of Psychiatry. 1–2. doi: 10.1192/bjp.bp.116.185579

• Bicanic, I. & De Jongh, A. (2016). Yvonne van Riemsdijk vertelt over satanisch ritueel misbruik. EMDR Magazine, 3 (12), 30-34.

• De Jongh, A. & Bicanic, I. (2016). Verhalen over ritueel en satanisch ritueel misbruik. Hoe moeten we er mee omgaan? EMDR Magazine, 3 (12), 36-41.

• Van Nierop, N. & Van den Eshof, P. (2017). Ervaringen van een retractor. Voorbij ritueel misbruik. EMDR Magazine, 1 (13), 26-28.

• Overeem, K. & De Jongh, A. (2017). Traumabehandeling bij conversieve doofheid EMDR Magazine, 1 (13), 3-4.

• De Jongh, A. (2017). Type en timing effects: een nieuwe kijk op de relatie tussen trauma en psychopathologie. Moeten we anders behandelen? EMDR Magazine, 1 (13), 48-49.

• Traumaverwerking door de ogen van een patient, EMDR Magazine (2017-13)

Interview met Rik Kipschild over dissociatie bij kinderen, EMDR magazine (2017-13)

Bongaerts, H., Van Minnen, De Jongh, A. (2017). Intensive EMDR to treat PTSD patients with severe comorbidity: A case series. Journal of EMDR Practice and Research, 11, 84-95.

Bongaerts, H (2017). Intensief behandelprogramma met EMDR-therapie effectief voor ernstige vorm van PTSS. EMDR Magazine, 2 (14), 33.

• Leenders, M., & De Jongh, A. (2017). De EMD-Knaller! EMDR Magazine, 5 (15), 40-52.

• De Roos, C., Knipschild, R., De Jongh, A. & Bicanic, I. (2017). EMDR en hervonden herinneringen. EMDR Magazine, 5 (15), 10-11.

• Griffioen B.T., van der Vegt, A.A,, de Groot, I.W, De Jongh, A. (2017) The effect of EMDR and CBT on low self-esteem in a general psychiatric Population: A Randomized Controlled Trial. Frontiers in Psychology 8:1910. doi: 10.3389/fpsyg.2017.01910

• Wagenmans, A., Van Minnen, A., Sleijpen, M., De Jongh, A. (2018). The Impact of Childhood Sexual Abuse on the Outcome of Intensive Trauma-Focused Treatment for PTSD. European Journal of Psychotraumatology, 9:1, 1430962, DOI: 10.1080/20008198.2018.1430962

• Boland, G. (2018). Achttien sessies van een uur binnen drie dagen: is dat mogelijk? EMDR Magazine, 6 (16), 18-20.

• Doornhein-Semmelink, P., De Jongh, A., Peters. M. (2018). De Flash. Een nieuwe techniek voor mensen met angst voor hun eigen herinnering. EMDR Magazine, 6 (16), 9-11

• De Jongh, A. (2018). Supervisievraag. Flashforwards en mental video checks bij de behandeling van PTSS en sociale angst. EMDR Magazine, 6 (16), 64-66.

• Wagenmans, A. (2018). Profiteren mensen die op jonge leeftijd zijn misbruikt minder goed van een traumabehandeling? EMDR Magazine, 6 (16), 61.

• Van Vliet, N.I., Huntjens, R.J.C., van Dijk, M.K., De Jongh, A. (2018). Phase-based treatment versus immediate trauma-focused treatment in patients with childhood trauma-related posttraumatic stress disorder: Study protocol for a randomized controlled trial. Trials, 19, 138.

• Zoet, H.A., Wagenmans, A., Van Minnen, A., Sleijpen, M., De Jongh, A. (2018) Presence of the Dissociative Subtype of PTSD does not moderate the Outcome of Intensive Trauma-Focused Treatment for PTSD. European Journal of Psychotraumatology, 9:1, 1468707, https://doi.org/10.1080/20008198.2018.1468707

• Van Minnen, A., Hendriks, L., de Kleine, R., Hendriks, G-J., Verhagen, M., De Jongh, A., (2018). Therapist rotation: a novel approach for implementation of trauma-focused treatment in post-traumatic stress disorder. European Journal of Psychotraumatology, 9:1, 1492836

• Van Woudenberg, C., Voorendonk, E.M., Bongaerts, H., Zoet, H.A., Verhagen, M., Van Minnen, A., Lee, C.W., & De Jongh, A. (2018). The effectiveness of an intensive treatment programme combining prolonged exposure and EMDR for severe posttraumatic stress disorder (PTSD). European Journal of Psychotraumatology, 9:1, 1487225

• De Jongh, A. (2018). Boksen als werkgeheugenbelastende taak bij een elfjarige jongen met PTSS. EMDR Magazine, 6 (17), 64-65.

• De Jongh, A. & Wessel, I. (2018). Geen herinnering? Niet behandelen. EMDR Magazine, 6 (17), 58-59.

• Sattaur, O. (2018). What we really know about PTSD and trauma focused therapies. European Journal of EMDR Therapy, 1, 14-16

• De Jongh, A. (2018). Hardnekkig zelfverwijt. EMDR Magazine, 6 (18), 54-56.

• De Jongh, A. (2019). De klachten worden na een EMDR sessie erger! Doorgaan of niet? EMDR Magazine, 7 (19), 59-61.

• De Jongh, A., Bicanic, I., Matthijssen, S., Amann, B.L., Hofmann, A., Farrell, D., Lee, C.W. & Maxfield, L. (2019). The current status of EMDR therapy in the treatment of Complex PTSD. Journal of EMDR Practice and Research, 13 (4), 284-290. http://dx.doi.org/10.1891/1933-3196.13.4.284

• De Jongh, A., Amann, B.L., Hofmann, A., Maxfield, L., Farrell, D. & Lee, C.W (2019). The Status of EMDR Therapy in the Treatment of Posttraumatic Stress Disorder 30 Years after its Introduction. Journal of EMDR Practice and Research, 13 (4), Number 4, 261-269. http://dx.doi.org/10.1891/1933-3196.13.4.261

• De Jongh, A. (2019). EMD-knaller bij een patiënt met conversie-klachten en ernstige dissociatie. EMDR Magazine, 7 (21), 50-53.

 van Toorenburg,M.M., Sanches,, S.A., Linders,, B., Rozendaal, L., Voorendonk,, E.M., Van Minnen, A. & De Jongh, A. Do emotion regulation difficulties affect outcome of intensive trauma-focused treatment of patients with severe PTSD? European Journal of Psychottraumatology, 11:1, 1724417. https://doi.org/10.1080/20008198.2020.1724417

• De Jongh, A., Groenland, G.N., Sanches, S., Bongaerts, H., Voorendonk, E.M., Van Minnen, A. (2020). The impact of brief intensive trauma-focused treatment for PTSD on symptoms of borderline personality disorder. European Journal of Psychottraumatology. https://doi.org/10.1080/20008198.2020.1721142

• De Jongh, A. (2020). Effect van intensive traumabehandeling bij borderlinepersoonlijkheidsstoornis. EMDR Magazine, 7 (22), 46-47.

• Speelman-Vleems, A. (2020). Traumabehandeling bij een patient met een conversiestoornis. EMDR Magazine, 7 (22), 42-44.

• Sattaur, O (2020). Research and the future of EMDR therapy. EMDR Therapy Quarterly, 2 (3), 17-19.

• Doornhein-Semmelink, P. & De Jongh, A. (2020). Flash 2.0 bij een therapieresistente patiënt. EMDR Magazine, 7 (23), 32-35

• Toorenburg, M. (2020). Hebben emotieregulatie-problemen invloed op intensieve behandeling. EMDR Magazine, 7 (23), 38-39.

• De Jongh, A. (2020). Autistische man met ernstige PTSS en hallucinaties. EMDR Magazine, 7 (23), 70-73.

• De Jongh, A. (2020). EMDR bij iemand met agressieve impulsdoorbraken. EMDR Magazine, 7 (23), 67-69.

• Voorendonk, E.M., De Jongh, A., Roozendaal, L., Van Minnen, A. (2020). Trauma-focused treatment outcome for Complex PTSD patients: Results of an intensive treatment programme. https://doi.org/10.1080/20008198.2020.1783955

• De Jongh, A. (2020). Over benzo’s, suïcidaliteit en SUD die niet daalt. EMDR Magazine, 8 (24), 44-47.

• Voorendonk, E. (2020). Intensieve traumagerichte behandeling bij complexe PTSS. EMDR Magazine, 8 (24), 48-49.

• De Vries, M. & Zantman, N. (2020). Behandeling van een patiënt met een verlamde linkerarm. EMDR Magazine, 8 (24), 13-15.

• Bongaerts, H., Voorendonk, E.M., Van Minnen, A., de Jongh, A. (2021). Safety and effectiveness of intensive treatment for complex PTSD delivered via home-based telehealth. European Journal of Psychotraumatology, 12:1, 1860346, https://10.1080/20008198.2020.1860346

• Zoet, H.A., De Jongh, A. & van Minnen. (2021). Somatoform dissociative symptoms have no impact on the outcome of trauma-focused treatment for severe PTSD. Journal of Clinical Medicine 2021, 10, 1553. https://doi.org/10.3390/jcm10081553

• Zoet, H. (2021). Is een intensieve traumabehandeling effectief bijsomatoforme dissociatie? EMDR Magazine, 9 (26), 56-57.

• Koopmans, J., De Jongh, A., van den Brink, B., & Nederveen, F. (2021). Traumabehandeling bij blepharospasme. EMDR Magazine, 9 (27), 56-58.

• Hafkemeijer, L. & De Jongh, A. (2021). Heeft EMDR-therapie ook effect op herinneringen aan emotioneel misbruik en verwaarlozing? EMDR Magazine, 9 (27), 38-39.

• van Vliet. N.I., Huntjens, R.J.C., van Dijk, M.K. & De Jongh, A. (2021). Phase-based treatment versus immediate trauma-focused treatment for post-traumatic stress disorder due to childhood abuse: randomised clinical trial. British Journal of Psychiatry Open, 7, e211, 1–7. http://doi.org/10.1192/bjo.2021.1057

• Van Vliet, N. & De Jongh, A. (2022). Gefaseerde behandeling heeft geen meerwaarde boven een directe trauma-gerichte behandeling. EMDR Magazine, 10 (28), 11-13.

• Nederveen, F. & De Jongh, A. (2022). PTSS en conversie. Wanneer je benen je niet meer kunnen dragen. EMDR Magazine, 10 (28), 37-40.

• Hafkemeijer, L. & De Jongh, A. (2022). EMDR bij een vrouw met een psychotische depressie. EMDR Magazine, 10 (28), 42-44.

PTSS bij vluchtelingen

• De Jongh A.,Bicanic, I.A.E., De Roos, C (2015).  Ingezonden brief NTvG over behandeling van vluchtelingen 

• De Jongh A.,Bicanic, I.A.E., De Roos, C (2015).   Ingezonden brief NTvG over behandeling van vluchtelingen (2)

• Sofi, D., van Ee, E., De Jongh, A. (2018). Een handleiding voor EMDR bij vluchtelingen. Deel 1. Algemene tips. EMDR Magazine, 6 (16), 50-52.

• Sofi, D., van Ee, E., De Jongh, A. (2018). Een handleiding voor EMDR bij vluchtelingen. Deel 2. Praktische aanpassingen. EMDR Magazine, 6 (17), 30-31.