Boeken

• De Jongh, A. (1995). Dental anxiety: A cognitive perspective. Academisch proefschrift, Universiteit van Amsterdam.

• De Jongh, A. (2004). ‘Lastige’ patiënten in de tandartspraktijk: over psychische problemen en de gevolgen voor het behandelplan. Bohn Stafleu, Van Loghum: Houten [ISBN 90 313 4253].

• De Jongh, A. (2004). Lijdt en Mijdt! Oratiereeks. Universiteits Press: Amsterdam [ISBN 90 5629 324 9].

• De Jongh, A. (2006; 2e herziene druk 2012). Angst voor de tandheelkundige behandeling. Van Gorcum: Assen [ISBN 978 90 232 4785 2]. http://www.vangorcum.nl/NL_toonBoek.asp?PublID=4029-0

• Ten Broeke, E., De Jongh, A. & H. Oppenheim (2008; 3e herziene druk 2012). Praktijkboek EMDR: Casusconceptualisatie en specifieke patiëntengroepen. Pearson Assessment and Information B.V.: Amsterdam [ISBN 978 90 265 2255 0]

• De Jongh, A. & Ten Broeke, E. (2011). Vraagbaak EMDR: oplossingen en tips voor EMDR-behandelingen. Pearson Assessment and Information B.V.: Amsterdam [ISBN 978 90 265 2243 7].

• Oppenheim, H., Hornsveld, H.,Ten Broeke, E., & De Jongh, A. (2015). Praktijkboek EMDR deel II: Toepassingen voor nieuwe patiëntengroepen en stoornissen. Pearson Assessment and Information B.V.: Amsterdam [ISBN 978 90 265 2279 6]

• De Jongh, A. & Ten Broeke, E. (2019). Handboek EMDR: een geprotocolleerde behandelmethode voor de gevolgen van psychotrauma [Handbook EMDR: a protocoled treatment method for the consequences of psychotrauma]. Pearson Assessment and Information B.V.: Amsterdam [ISBN 978 90 430 3647 4].

• Ten Broeke, E., De Jongh, A. & Oppenheim, H., Hornsveld, H., & van Pelt, Y. (2022). Praktijkboek EMDR-therapie deel I: Casusconceptualisatie en aanvullende behandelstrategieën. Pearson Assessment and Information B.V.: Amsterdam [ISBN 9789043039161]

 

Scroll naar boven